TecAlliance, TecDoc Catalogue veri kalitesinin yeni bir boyutu için sürekli olarak yeni onayların tanımlanması, KPI’lar (Ana Performans Göstergeleri) ve katalog verilerinin kalitesinin yükseltilmesi için veri sağlayıcılara tavsiyeler üzerinde çalışmaktadır. Özellikle “Certified Data Supplier” sertifikasının ek KPI’lar ve kalite önerileri ile kademeli olarak geliştirilmesi gündemdedir.

TecAlliance, dünya çapında lider otomotiv yedek parça kataloglarından biri olan TecDoc Catalogue’un her zaman mümkün olduğu kadar yüksek bir veri kalitesine sahip olmasını sağlamak için parça üreticileri tarafından gönderilen ürün ve uygulama verilerini, tanımlanmış kalite kriterleri yardımı ile kontrol eder. Bu gereklilikleri oldukça yüksek seviyede karşılayan veri sağlayıcıları “TecAlliance Certified Data Supplier” kalite damgasıyla ödüllendirilir.  

TecAlliance 2019 yılı içerisinde bunun için yeni bir Management-Reporting ve metin bloklarının otomatik onaylanmasını işleme sokuyor. Gelecekte daha fazla KPI’ları (Anahtar Performans Göstergeleri) dahil ederek değerlendirme sistemini daha verimli hale getirebilmek için, veri kalitesi gerekliliklerinin geliştirilmesi endüstri ve ticaret ile ortaklaşa takip edilecektir.  

Daha memnun müşteriler için “Data Quality Management” 

Bugün her güncelleme için katalog verileri kapsamlı bir veri onayı sürecinden geçmektedir. Ek olarak çeyrek dönemlerde, tedarikçi verilerinin özellikle ilgili katmanlarında, tanımlanmış KPI’lar temelinde elektronik olarak doğrulanabilir kalite özelliklerini değerlendiren, tedarikçi değerlendirmesi gerçekleştirilir Parça üreticileri bu değerlendirmelerin sonuçları üzerine sürekli veri iyileştirilmesi konusunda bilgilendirilir.  

Andreas Assmann, TecAlliance Director Data Quality Management “Otomotiv yenileme pazarındaki parça üreticilerinin başarısı için daima somut ve güncel katalog verilerinin hizmet noktasında mevcut olması nihai önem taşımaktadır. Katalog verilerinin kalitesi, müşterilerin parça tanımlaması ‘Temas noktasında’ müşteri yolculuklarını nasıl algıladıkları konusunda karar vericidir” diye açıklıyor. Müşteriler, mevcut katalog verilerine dayanarak parça tanımlamasını güvenilir, doğru ve hızlı bir şekilde yapabilirlerse olumlu bir deneyime sahiptir. 

Sertifikasyon veri kalitesine güveni destekler 

Veri kalitesi ve karar verme kalitesi böylelikle doğrudan ilişki içerisindedir. TecDoc Catalogue’daki verilerin mükemmel kalitesi için bilgi gereksinimi ve bilgi arzının ideal ortamda örtüşmesi gereklidir. Çünkü katalog verilerinin amaçlarını tam olarak yerine getirdiği ancak bu şekilde garanti edilir.  

Andreas Assmann “Katalog verileri parça tanımlama sürecini optimum bir şekilde desteklemesi, sürekli satış başarısını ve TecDoc Catalogue verilerinin temeline güveni sağlar” diyor. Olumlu deneyimler, ancak verilerin yüksek kalite standardını belgeleyen gerekli sertifikaları ile de itibar ve güven geliştirilebilir ve güçlendirilebilir. 

İyi katalog verileri verimli ve etkili parça tanımlama ve sipariş süreçlerine ayrıca satış noktasında karar verme kalitesinin sürekli olarak artmasına yol açar. Tüm kalite önlemlerinin temelde tek hedefi vardır, katalog verilerinin kalite özellikleri olan Doğruluk, Güncellik, Tamlık, Anlaşılabilirliğin sürekli iyileştirilmesi.  

Endüstri ve ticaret ile yakın işbirliğinde, yeni doğrulamaların, KPI’ların ve katalog kalitesinin arttırılması için tavsiyelerin devreye alınması 

Veri sağlayıcıları daha 2019 yılı içerisinde metin bloklarının yeni otomatikleşmiş onayı için bilgilendirilecek ve sonrasında verilerini gerekli biçimde düzeltip adapte edebilecektir, TecAlliance çalışanları bu süreç boyunca ihtiyaç halinde destek için yanlarında olacaktır. Andreas Assmann “Birlikte TecDoc Catalogue’daki veri kalitesinde yeni bir boyuta erişebilmek için veri sağlayıcıları ve veri kullanıcılarımız ile yapıcı bir diyaloğu hedefliyoruz” diye vurguluyor. 

TecAlliance veri sağlayıcıları, kimin şimdiden “TecAlliance Certified Data Supplier” sertifikasını aldığını ve parça üreticilerinin ürün verilerinin TecDoc Catalogue’unun bir parçası olması için hangi adımların gerekli olduğu hakkında daha fazlasını öğrenin. 

keurmerk „TecAlliance Certified Data Supplier“

Met het keurmerk „Certified Data Supplier“ worden dataleveranciers onderscheiden, die aan het bijzonder hoge niveau ten aanzien van de criteria en kwaliteitseisen van TecAlliance voldoen.