TecAlliance, sürekli büyüyen model çeşitliliğinde ve çeşitli donanım varyasyonlarında dünya çapında uygun yedek parçanın tanımlanabilmesi için motorlu taşıt gövdelerine yeni nitelikler katıyor.

25 yıldan beri dünya çapındaki otomotiv yenileme pazarında kendini kanıtlamış olan TecDoc Standard, tüm pazar katılımcılarının standart hale getirilmiş motorlu taşıt ve yedek parça verilerine erişmesine imkan veriyor: Her taşıt tipi kesin ve açık biçimde tanımlanmış ve ona ait yedek parçaları ile bağlantılanmıştır.

Ancak taşıtların uluslararası hale gelmesi ve model çeşitliliği nedeniyle sürekli yeni gereksinimler doğmaktadır: Taşıtlar, çoklu yedek parça sunumlarını da yine beraberinde getiren, çoklu donanım varyasyonları ile sunulmaktadır. Buna rağmen uygun yedek parçanın dünya çapında kesin tanımını sağlamak için TecAlliance, motorlu taşıt verilerinin ayrıntı derecesini arttırıyor ve gelecekte TecDoc KType Standard’ına ek olarak ilave motorlu taşıt niteliklerini kullanıma sunacaktır.

TecAlliance EVP Data Management Product & Sales Jürgen Mehlis “Motorlu taşıt üreticisi veya parça üreticisi, satın alma grubu veya satıcı olsun, müşterilerimiz için yüksek kaliteli motorlu taşıt ve yedek parça verilerinin önemi gittikçe daha da artıyor: Onlar, şirketin başarısı veya başarısızlığı için kritik önemdedir”, diye açıklamada bulunuyor. Motorlu taşıtın tüm yaşam evrelerinden veriler müşterilerimiz için ilgi çekicidir ve sadece tamir ve bakım ile sınırlı değildir, aksine şirketin ekonomik yönetimine kadar uzanır. Ürün ve taşıt verileri böylelikle geleceğin bir köşe taşı haline geliyor ve şirketlerde sürekli daha fazla önemli hale geliyor. Adil bir rekabet için tüm pazar katılımcılarının, mümkün olduğu kadar standartlaştırılmış, dünya çapında erişilebilir verilere erişimleri olmalıdır.

Motorlu taşıt ve ürün bilgilerinin bulunabilirliği ve bunlara erişim, başarının en önemli anahtarıdır. Taşıt ve uygun yedek parçalar doğru şekilde belirlenebildiğinde, en önemli adım atılmış olur. Ancak dünya çapındaki bağımsız otomotiv yenileme pazarına yeni taşıt niteliklerinin daha yüksek öğe boyutlu olarak iletilmesi talepleri sürekli olarak artmaktadır.

TecDoc Standard’ın geliştirilmesi kesin sonuçları mümkün kılıyor

Eskiden bir motorlu taşıt için TecDoc Standard’ına göre ön aks için sadece tek bir fren diski mevcuttu. Ancak günümüzde globalleşme ve model çeşitliliği nedeniyle motorlu taşıtlar çoklu donanım varyasyonu ile sunulmaktadır. Bunun sonucunda aynı taşıt için aynı imalat grubundan birden fazla yedek parça mevcut olmaktadır. Müşteri, tamirhane veya bayi burada yalnızca en uygun yedek parçaların tümünü alma fırsatına sahiptir, çünkü taşıtı tamirhanede bulundurmadan net bir tanımlama artık mümkün değildir.

TecAlliance ekibi uzun süredir bu sorunları ele aldı ve pazar için bir çözüm geliştirdi. Bu, mevcut yapılardan memnun olan mevcut müşterilere hizmet vermeye devam etmemizi ve pazara yüksek ayrıntılı veriler için yeni yollar ve teklifler sunmamızı sağlar.

Ralf Pelkmann, TecAlliance EVP Information Management “Kesin olarak şimdiki TecDoc KType Standard’a uyacağız. Aynı zamanda veri sağlayıcılarına (Parça üreticileri) ve veri kullanıcılarına (satıcılar) yeni motorlu taşıt niteliklerini daha yüksek ayrıntıda sunacağız” diyor.

Pelkmann “Bu taşıtlar tam olarak yukarı ve aşağıya doğru uyumludur, böylece parça üreticisi aynı işi tekrarlamama avantajına ve veri kullanıcısı da aynı anda yüksek ayrıntılı taşıtların avantajına sahip olur. Bunun haricinde bu yöntem ile uluslararası motorlu taşıtları mümkün olduğunca kesin olarak bir TecAlliance araç ID’sine atayabiliriz, bu sayede ACES & PIES, MAM vs. gibi uluslararası formatlar gelecekte neredeyse kesin referanslanabilir ve dağıtılabilir” diye açıklıyor.

Uygulama için sonuçlar:

  • TecAlliance değişik ama birbiri ile uyumlu uluslararası motorlu taşıt yapıları ve OE ile IAM ürün verilerinin küresel sunucusu oluyor.
  • Veri sağlayıcısının yedek parçaları “otomatik olarak” yeni taşıtlara referanslanır.
  • Veri kullanıcısı opsiyonel olarak başka taşıtlara yükseltme yapabilir.

Güncel olarak yeni motorlu taşıt verileri üzerinde çalışılmaktadır ve muhtemelen 2020’nin ilk çeyreğinde kullanıma sunulacaktır. Bununla ilgili diğer bilgiler önümüzdeki aylarda verilecektir.

Motorlu taşıt nitelikleri ile ilgili başka sorularınız mı var? Alliance ekibi size memnuniyetle yardımcı olur.