TecAlliance Veri Kalitesi & Hizmetleri bölümü (DQ&S), veri desteği ve veri güncelleme konuları çerçevesinde, veri kalitesinde en yüksek talepleri karşılayan hizmeti sağlamaktadır. Özellikle yağlama ve kimyasal sıvı ürünleri alanından üretici firmalar, artan hizmet talepleri sonucu DQ&S servisleriyle iletişim kurmaktadır.

Veri Kalitesi & Hizmetleri bölümü başkan yardımcısı Andreas Assmann, “DQ&S ekibi, Veri Kalitesi & Hizmetleri bölümünün 2016 yılı sonbaharından  beri, veri sağlayıcıların mükemmel hizmet sonuçlarıyla yüksek müşteri memnuniyetini oluşturmayı başarmış ve veri hizmetleri alanı da böylece sürekli gelişip ilerlemiştir” şeklinde açıklamada bulundu. Assmann, “Bu bağlamda, tüm önemli yağ üreticilerinin şu anda neredeyse tamamının DQ&S ekibinin veri hizmeti yeterliğine güvenmesi özellikle memnuniyet vericidir.” ifadesiyle açıklamasını tamamladı .

Akışkan Yağ segmentindeki önemli yağ üreticisi işletmelerinin neredeyse tamamı verilerini düzenli olarak DQ&S ile işliyor ve güncelliyor. Doğru nitelikte bilginin sağlanması, özellikle akışkan yağların ticareti ve servis edilmesi süreçlerinde temel başarı unsurudur. Akışkan yağ spesifikasyonları ve üretici onaylarının profesyonel anlamda ve hedef-grup odağında ürün / taşıt atamalarına yansıtılması ve farklı paketleme ölçülerine atfen sofistike parça listelerinin yönetimi bir gerekliliktir. Kimyasal sıvılar alanındaki diğer ürünler için de bu gereklilikler aynı şekilde yerine getirilmelidir. Burada da, önemli kimyasal ürün üreticileri DQ&S uzmanlığına güvenmektedir.