Avrupa komisyonunun M/421 yetkilendirmesine istinaden Proje CEN/TC 301 “Road vehicles” de Ocak 2008’den bu yana, RMI sistemlerinde motorlu taşıtlara özel tamir ve bakım bilgilerine (RMI) erişimi düzenleyen iki standart serisi geliştirildi:

EN-ISO 18541: Motorlu taşıtlar için tamir ve bakım bilgilerine (RMI) standardize erişim
Bu standart, motorlu taşıt üreticilerinin değişik RMI sistemlerine olan erişimi, bağımsız pazar katılımcılarının kullanımını standardize etmek için Use Cases’leri ve ilgili yapılarını ve tamir ve bakım sistemleri (RMI) ile bağlantılı olarak kullanım durumlarını tanımlamaktadır.

EN-ISO 18542: Tamir ve bakım bilgileri (RMI) için standardize terminoloji
Bu standart, koşulların tanımlanması için çerçeve ve süreçleri tanımlayan ve süreç uygulama gereksinimleri için bir terminoloji yönetim sistemidir.

M/421 yetkilendirmesi EN-ISO 18542 için, motorlu taşıt üreticilerine özel terminolojisinin IAM kullanıcıları için OEM-RMI sistemlerine, standardize bir arama terminolojisi temelinde daha kolay bulunabilir kılınması için dijital bir Annex’in (DA) kurulması ve sürekli bakımının sağlanmasını öngörmektedir. Gereksinimlerin uygulanması için proje yönetimi ile Alman Standardizasyon Enstitüsü (DIN) görevlendirildi.

Projenin ilk aşamasının bir parçası olarak, hem OEM hem de IAM taraflarının paydaşları, OEM’lere uygun bir haritalama yapısı oluşturmak için bir yandan motorlu taşıt üreticilerinin bireysel yedek parça tanımlarını dijital Annex’in terminolojisine eşleştirmesini sağlayan ve diğer yandan da bağımsız pazar katılımcılarının gelecekte anlaşılması daha kolay bir arama yapısı ile OEM RMI sistemlerinde sunabilmesi için dahil edildi.

TecAlliance Director Data Quality Management Andreas Assmann “TecAlliance projede IAM temsilcisi olarak bir gözetmen rolündeydi. 7 aylık bir süreç içerisinde 21 web konferansı ve 2 günlük bir workshop ile binek araç grubu için yakl. 1.000 terminoloji önerisi arama terimi olarak uygunlukları konusunda denetlendi”, diye açıklama yaptı.

Dijital Annex yıllık olarak güncellenecek ve ardı ardına ticari taşıt veya motosiklet gibi diğer motorlu taşıt grupları için de geliştirilecektir.