Başarımızın kaynağı.

TecAlliance’ın ana faaliyet alanını otomobil piyasası için motorlu araç ve ürün verilerinin toplanması ve hazırlanması oluşturur. Verileri sektördeki parça üreticilerinden alırız. Her dört ayda bir gönderilen verileri tanımlanmış kriterlere göre kontrol eder ve değerlendiririz. Sonuçlar sürekli kalite geliştirmeleri amacıyla parça üreticilerine bildirilir. Olağanüstü yüksek düzeyin gerektirdiği koşulları karşılayan veri tedarikçileri “TecAlliance Certified Data Supplier (TecAlliance Onaylı Veri Tedarikçisi)” kalite damgasıyla ödüllendirilir.