Dijital Yenileme Pazarı için yapılandırılmış, standartlaştırılmış, güncellenmiş veriler.

Motorlu araç ve ürün bilgilerinin bulunabilirliği ve bunlara erişim, başarının anahtarıdır. Yeter ki motorlu araç ve uygun yedek parça doğru bir şekilde belirlenebilsin, gerisi kolay. TecAlliance Otomotiv Yenileme Pazarını kapsamlı bir veritabanı, veri yönetimi, araştırmalar ve sonuç olarak katalog ve referans kaynaklarıyla destekler.

tca_schaubild_Data_TR

TecAlliance veritabanı

TecAlliance veritabanı hizmet portföyünün merkez bileşenidir. Bunun için dünyanın her yerindeki otomobil tedarikçileri ve parça üreticilerinden motorlu araç ve ürün verilerini toplar, çok çeşitli türlerdeki bu verileri tanınmış “TecAlliance TecDoc Inside” standardımız temelinde tek tip bir yapıya kavuştururuz.

Bu standart, parça sanayisi ve parça ticaretiyle işbirliği içinde tanımlanmıştır ve genel parçalara yönelik net bir açıklama sunar. Böylece yedek parça ya da parça karşılaştırması veya onarım ve bakım bilgileri için “arama ve bulma” mümkün hale gelir.

TecAlliance veri yönetimi ve araştırma

TecAlliance veri yönetimi alanında veri girişini destekler ya da üstlenir. Ürün verileri ve onarım bilgileri akıllı çözümler sayesinde standart bir şekle kavuşturulur ve doğrulanır. Ancak bu aşamadan sonra veriler TecAlliance veritabanlarına kaydedilir.

Araştırma alanında ise güncel ve geleceğe dair piyasa gelişmelerine yönelik değerli bilgiler sunar. Orijinal parça kataloglarında arama önemli bir hizmettir. Vehicle Parc verileri, altı aylık güncellemeler temelinde motorlu araçlar ve motorlu araç stokları hakkında sezgi ve tahminler dâhil olmak üzere uluslararası bir bakış sunar.

TecAlliance kataloğu

Önemli bir çıktı da, motorlu araçlarla ilgili kapsamlı bir bilgi sistemine dönüştürülebilecek olan kataloglardır. Yedek parça bilgileri, OE belirtimleri uyarınca onarım bilgileri ve teknik verilerle birleştirilir ve tamirhanelere sunulur. Farklı yayın formatları mevcuttur: DVD, veri paketi, web, İnternet mağazası, White Label uygulamaları ve daha birçoğu. Veriler elbette ki düzenli olarak güncellenir.

Parça sanayisi için özel bir katalog hizmeti sunuyoruz. Sanayi verilerini alıyor ve geliştiriyor, ardından yüksek bir standartlaştırmayla satış ve fuarlarda kurum içi kullanıma yönelik basılı ve çevrimiçi referans kaynakları oluşturuyoruz.

A’dan Z’ye ürünlere git
Ürünbilgileri indirin