TecAlliance, lastik basınç sensörlerinin takılması, sökülmesi ve lastik değişimi için kapsamlı teknik bilgiler ile tamirhaneleri destekliyor. RDKS sensörlerinin öğretilmesi ve resetlenmesine dair bilgiler, önümüzdeki yaz lastiklerinden kış lastiklerine geçiş dönemi için tam zamanında geliştirildi ve daha da açık hale getirildi.

Sensörün montajı, sensörlerin öğretilmesi ve resetlenmesine dair komple talimata ek olarak, sensörlerin nasıl kesin olarak öğretileceği veya sensörlerin resetlenmesinin ilgili motorlu taşıt üzerinde nasıl yapılacağı konusunda yeni bir genel bakış da vardır. Prensip olarak, taşıt bilgisayarı yardımı ile sadece uygun bir test cihazı yardımı ile veya kendi kendine öğrenen sistemler olmak üzere üç yöntem vardır.

Bu bilgiler tek tek alınabilir ve müşteri sistemlerinde saklanabilir örn. doğrudan motorlu taşıtta veya ilgili üründe görüntülenir. Tamirhanenin süreci bu yolla en uygun biçimde desteklenir, çünkü muayene veya taşıtın kabul işlemlerinde, beklenen emek değeri ve lastik/tekerlek için değiştirilmesi veya yenilenmesi veya RDK sensörlerinin yenilenmesi ya da öğretilmesi için hangi ekipmanlara ihtiyaç duyulduğu halihazırda bellidir.