TecAlliance “Premier Data Supplier” sertifikasını takdim eder

Ismaning, Almanya, 23 Şubat 2021 – 2020 yılından bu yana TecAlliance, TecDoc Catalogue’daki veri kalitesini sürekli olarak optimize etmek için bir veri kalitesi atağı yürütmektedir. Ek doğrulamalara ve temel performans göstergelerine (KPI) sahip yeni kurallar dizisi, ürün verilerini iyileştirmede parça üreticilerini desteklemektedir. İçerikle ilgili bu daha yüksek gereksinimleri karşılayan veri sağlayıcısı Haziran 2021’den itibaren “Premier Data Supplier” olarak sertifikalanacaktır. Veri sağlayıcıları için yeni kalite sertifikası, yerleşik ve iyi bilinen “Certified Data Supplier”  statüsünü temel almaktadır.

Yeni yönergeler veri kalitesini iyileştiri

Bugün, 700’den fazla marka otomotiv yenileme pazarı için dünyanın önde gelen yedek parça kataloglarından biri olan TecDoc Catalogue’da sunulmaktadır. Bu, 110.000’den fazla motorlu taşıt tipini, 700’den fazla markanın 6.6 milyon ürün verisini, 254 milyon bağlantıyı ve 48 ürün grubunu kapsamaktadır. 25 yılı aşkın küresel bilinilirliğini kutlayan TecDoc Standard’ı, küresel otomotiv yenileme pazarında en yüksek veri kalitesini, karşılaştırılabilirliği, verimliliği ve şeffaflığı temin eder.

TecAlliance, TecDoc verilerinin mümkün olan en yüksek kalitesini temin etmek için parça üreticilerince sağlanan ürün verilerini tanımlanmış kalite kriterlerine göre yılın her çeyrek döneminde kontrol eder. Değerlendirme sonuçları, verilerinin sürekli iyileştirilmesi konusunda onları desteklemek için parça üreticilerine iletilir.

Geçen yıldan bu yana TecAlliance, TecDoc Catalogue’daki veri kalitesinin sürekli olarak arttırılması amacıyla veri sağlayıcılar için kurallar dizisinin daha da geliştirilmesi üzerinde çalışıyor. Veri kalitesi için yeni doğrulamalar ve KPI’lar, TecDoc verilerinin hizmet noktalarındaki bilgi ihtiyaçlarıyla daha da uyumlu olmasını temin eder.

Mükemmel kalite için iki sertifika

TecDoc Standard’ını ve TecAlliance’ın TecDoc verilerinin özellikle yüksek düzeyde tutulması için kalite gereksinimlerini karşılayan veri sağlayıcıları, var olan “Certified Data Supplier” (CDS) statüsünü almaya devam edecektir.

Daha yüksek kalite sertifikası olan “Premier Data Supplier”’ı (PDS) alabilmek için veri sağlayıcısının ürün verilerinin içeriği önemli ölçüde daha katı gereksinimleri karşılamalı ve yeni sunulan KPI’ları dikkate almalıdır. Örneğin verinin kapsadığı serbest metinler, PR numaraları, şasi numaraları, ekipman varyantları gibi öznitelik değerleri kontrol edilir.

Yeni kalite sertifikası ile TecAlliance, veri kalitesini istisnai bir şekilde karşılayan veri sağlayıcılarının emeklerini onurlandırıyor ve bu şekilde hizmet noktalarında sürdürülebilir satış başarısına yardımcı oluyor.

Veri mükemmelliği için başlangıç sinyali

Parça üreticilerinin verilerini hazırlarken desteklenmeleri için TecAlliance, veri yönetim araçlarına yeni fonksiyonlar ve doğrulamalar ekledi. Ek olarak verilerini yapılandırmış bir şekilde iyileştirmelerine yardımcı olacak veri kalitelerinin mevcut durumu hakkında detaylı raporlar alacaklardır.

2 Mart 2021’de veri sağlayıcıları yeni kriterlere göre değerlendirilecektir. Ancak sonuçlar hemen yayınlanmayacaktır. 2 Haziran 2021’de, “Premier Data Supplier” sertifikası, uygun görülen şirtket veya markalara ilk kez verilecektir; bu sertifika, “Certified Data Supplier” sertifikasına ilavedir. Markalar ilgili mühürlerle TecAlliance veri ve çözümlerinde etiketlenecektir.

TecAlliance’daki veri kalitesi yönetimi hakkında daha fazla bilgiyi website ‘sinde bulabilirsiniz.