Wij zijn zeer ingenomen met het besluit om de Automechanika Frankfurt uit te stellen tot volgend jaar. “Veel exposanten zouden met een zeer krappe planning te maken krijgen als de beurs al begin september zou worden gehouden. Het zou bovendien hoge kosten met zich meebrengen voor zowel het personeel als de productie. Het uitstel tot volgend jaar biedt alle betrokkenen voldoende zekerheid bij de planning, hetgeen absoluut essentieel is in deze bijzondere situatie en laat bovendien zien dat de organisatie van de beurs Frankfurt zich bewust is van de economische risico’s waarmee de exposanten te maken krijgen,” legt Christian Müller, Vice President Marketing van TecAlliance uit.

Volgens Müller biedt het uitstel van het evenement tot 2021 voldoende mogelijkheden voor zowel de exposanten als de Automechanika zelf om hun benadering te heroverwegen. In de huidige situatie gaan de ontwikkelingen op allerlei gebieden veel sneller door de digitalisatie. Dat geldt ook voor evenementen, waar strategieën moeten worden ontwikkeld om het wereldwijde publiek “op afstand” te bereiken. “De onderdelenmarkt is hierop voorbereid en veel creatieve geesten zullen hun interessante concepten presenteren. De Automechanika zelf krijgt ook de kans om de situatie opnieuw te bekijken en de beurs aan de “nieuwe realiteit” aan te passen. Een creatief gesprek met de industrie, inclusief de exposanten, over het planningsproces zou bijzonder welkom zijn”, zegt Müller.

Volgens de marketingbaas van TecAlliance Marketing moeten grote evenementen meer digitaal worden uitgevoerd. In de technologische industrie, zegt hij, worden grote handelsbeurzen in eerste instantie gebruikt als platform om via digitale kanalen een wereldwijd publiek te bereiken. Hier kan, vooral voor kleinere bedrijven, het gebrek aan technische kennis worden ondersteund door een passende infrastructuur ter plaatse. “In de toekomst zullen evenementen die het beste platform voor een wereldwijde communicatie bieden de overhand krijgen. Hier zou de industrie wat opener kunnen worden en proberen om spelers van andere industrieën te integreren die op een of andere manier met de onderdelenmarkt te maken hebben. Event-in-event concepten voor productpresentaties zouden ook meer aandacht moeten krijgen, zodat bedrijven niet steeds vaker hun eigen evenementen hoeven te organiseren. Voor ons blijft de Automechanika Frankfurt het belangrijkste evenement voor het komende jaar en wij zullen ons handelsconcept verder ontwikkelen zodat wij onszelf optimaal kunnen presenteren als de technologische poort voor de onderdelenmarkt,” zegt Müller.

TecAlliance biedt al vele digitale evenementen voor haar gehele productassortiment aan en zal deze als reactie op de corona-pandemie voortdurend verder uitbreiden. De verkiezing van de “Global Data Supplier Award”, waarmee de beste dataleverancier zou worden onderscheiden op de Automechanika Frankfurt, zal nu een virtueel evenement worden.