TecAlliance in daloog bij Flotte! Der Branchentreff in Düsseldorf

Ismaning, 20 februari 2017. TecAlliance GmbH, wereldwijd bekend als de industriestandaard voor het leveren van voertuig- en productgegevens, reparatie- en onderhoudsinformatie en het afwikkelen van elektronisch bedrijfsprocessen in de internationale vervangingsonderdelenmarkt en de vlootsector, presenteert haar maatwerkoplossingen voor de sector Fleet & Leasing op 22 en 23 maart 2017 op de vakbeurs Flotte! Der Branchentreff in Düsseldorf (hal 8a, stand K 36-L 31).

‘Onze grootste zorg is voor onze klanten in de sector Fleet & Leasing oplossingen te ontwikkelen en aan te bieden die hen niet alleen in hun dagelijkse werkzaamheden optimaal ondersteunen, maar hen door middel van betrouwbare en altijd actuele gegevens een uitstekende basis te geven voor het nemen van beslissingen en zo duurzaam bij te dragen aan hun zakelijke succes’, aldus Christian Bergmann, Director Sales Fleet & Leasing bij TecAlliance.

TecAlliance onderscheidt zich door een duidelijke focus op de behoeften van de autovlootmarkt. De hoge kwaliteit en de voortdurende optimalisering van de gegevensstandaarden bieden voor de professionals in de vlootsector betrouwbare aanknopingspunten voor hun besluitvorming. Bij Flotte! Der Branchentreff laat TecAlliance met het ‘Service, Maintenance and Repair Management’ (SMR) platform zien hoe wagenparkmanagers de te verwachten onderhouds- en slijtagekosten voor alle in de vloot relevante voertuigen exact kunnen berekenen, wat een waardevolle basis is voor beslissingen over de juiste mix in de vlootsamenstelling. Met behulp van fabrikantconforme, gestandaardiseerde en continu geactualiseerde gegevens kunnen de kosten van de te verwachten onderhouds- en slijtagekosten nauwkeurig worden berekend. Dat levert de vloot- en verzekeringensector nauwkeurige kengetallen waarmee deze concurrerender kan zijn. Tegelijkertijd is SMR Cost Forecast voor autofabrikanten en importeurs een belangrijk hulpmiddel voor het bepalen van gedetailleerde richtwaarden voor de onderhoudskosten. Het SMR-platform biedt klanten een hoge mate van flexibiliteit, omdat het beschikbaar is als een webtoepassing, maar ook als webservice of als offline-gegevenspakket.

Met de tool ‘SMR Job Management’ wordt geautomatiseerde online-administratie en afwikkeling van werkplaatsorders mogelijk, vanaf de vrijgave tot de facturering. Gestandaardiseerde, fabrikantconforme gegevens, automatische vrijgave, significante vermindering van schrijfwerk en een buitengewoon gering aantal factuurdisputen zijn slechts enkele van de eigenschappen van SMR Job Management. Het geeft wagenparkbeheerders een hoge mate van controle over SMR-transacties, waardoor grotere transparantie en kostenbesparingen kunnen worden gerealiseerd.

Met de tool ‘SMR Invoice Verification’ worden calculaties en facturen geverifieerd en het factuurcontrole proces geoptimaliseerd.

Alle door TecAlliance ontwikkelde oplossingen voor de autovloot sector onderscheiden zich naast de bewezen kwaliteit en verscheidenheid van de gegevens door het feit dat binnen de producten rekening wordt gehouden met de specificaties van de autofabrikanten en tal van klantspecifieke parameters.

‘Flotte! Der Branchentreff’ is het eerste autovlootevenement van het jaar. Meer dan 170 fabrikanten, importeurs, leasemaatschappijen en dienstverleners in de commerciële voertuigvlootsector presenteren in Düsseldorf innovaties en oplossingen voor zakelijke klanten. In presentaties, workshops en één-op-één gesprekken met experts kunnen bezoekers zich uitgebreid laten informeren. ‘We verheugen ons er ook dit jaar weer op om op Flotte! Der Branchentreff aanwezig te zijn. Dit netwerkevenement is een geweldige gelegenheid om met onze klanten, partners en deskundigen uit andere sectoren in gesprek te komen, informatie uit te wisselen en inspiratie van elkaar op te doen’, vertelt Bergmann.

 

TecAlliance GmbH presenteert haar maatwerkoplossingen voor de sector Fleet & Leasing op de vakbeurs Flotte! Der Branchentreff in Düsseldorf.

TecAlliance GmbH presenteert haar maatwerkoplossingen voor de sector Fleet & Leasing op de vakbeurs Flotte! Der Branchentreff in Düsseldorf.