Op 11 en 12 mei 2020 vond de Predictive Analytics World (PAW) for Industry 4.0 plaats. Het is een toonaangevende onafhankelijke conferentie voor toegepast machinaal leren voor de industrie (applied machine learning for industry 4.0.) waarbij zakelijke gebruikers, beleidsmakers en experts op het gebied van voorspellende analyses elkaar ontmoeten en de laatste trends en technologieën t.a.v. machines & deep learning voor de eeuw van de IoT en AI ontdekken en bespreken.

De conferentie zou oorspronkelijk als een fysiek evenement in München worden gehouden. Echter door de huidige ontwikkelingen die de hele wereld treffen, heeft de organisator besloten om het evenement naar de virtuele ruimte te verplaatsen. En het was een daverend succes! “De conferentie vond weliswaar plaats in de virtuele ruimte, maar heeft op het gebied van persoonlijke benaderbaarheid zeker niets verloren. Er waren zelfs sprekers uit India en Michigan. Het was nog nooit zo gemakkelijk om mensen vanuit de hele wereld bij elkaar te krijgen zonder veel geld en tijd te verliezen” zegt Yannik Henke, vol enthousiasme over het evenement.

TecAlliance was één van 17 geselecteerde bedrijven op de Predictive Analytics World for Industry 4.0 die haar case study “How TecAlliance Built a B2B Recommender System for the Automotive Aftermarket” (Hoe TecAlliance een B2B aanbevelingssysteem voor de onderdelenmarkt heeft gemaakt) mocht presenteren, te midden van andere bedrijven zoals Bosch, BCG en Munich Airport. Dr. Bartosch Belkius, vicevoorzitter van de Analytics en Yannik Hanke, student Bachelor of Science (Business Informatics) lieten in hun presentatie zien hoe TecAlliance een B2B-aanbevelingssysteem voor de onderdelenmarkt heeft gemaakt. De basis hiervoor was op internet analyses gebaseerde data binnen een frame van bijpassende analyses. Bij Amazon werkt zo’n aanbevelingssysteem heel goed. De uitdagingen om dit geschikt te maken voor de onderdelenmarkt lag in de complexiteit van de producten die op deze markt worden verkocht. Bovendien moeten de weergegeven resultaten exact overeenkomen met het voertuig waarvoor ze werden opgezocht. Het leveren van bijpassende analyses voor verbruiksartikelen is veel eenvoudiger. De twee analyse-experts zijn met briljante oplossingen voor deze uitdagingen gekomen, waardoor dit aanzienlijke voordelen voor garagebedrijven oplevert. Dat komt vooral omdat ze niet langer handmatig door de bijbehorende onderwerpen hoeven te zoeken, maar in plaats daarvan een suggestie ontvangen voor een vergelijkbaar, regelmatig opgezocht onderwerp dat is gerelateerd aan het weergegeven onderwerp. Al met al leidt dit tot een aanzienlijke tijdsbesparing en een betere afwikkeling.

Voor en na de sessie hadden alle deelnemers volop de mogelijkheid om met elkaar, evenals met sprekers en sponsoren van gedachten te wisselen en afspraken voor 1:1 ontmoetingen te maken. Daarvoor hoefden ze enkel naar het betreffende profiel in de smartphone app te gaan, een tekstbericht te sturen of akkoord te gaan met een tijdslot voor een persoonlijk videogesprek (bijv. via hun eigen zoom link, Google Hangout, Microsoft Teams enz.). Ook was er een forum waar de mensen vragen over verschillende onderwerpen konden stellen en bespreken. Dus ondanks de verplaatsing naar de virtuele ruimte zijn de organisatoren erin geslaagd een proactieve manier van netwerken en een persoonlijke omgeving te creëren.

“Op de zondagavond voorafgaand aan de conferentie ontmoetten alle sprekers elkaar virtueel en brachten – via het beeldscherm – een toast uit op een succesvol evenement. En het voelde als een warm welkom. De presentator had een zeer persoonlijke introductie voor iedere spreker voorbereid, die perfect paste bij het centrale thema waarover werd gesproken. Ik vond het bijzonder geslaagd,” zegt dr. Bartosch Belkius, als hij terugblikt op de sfeer tijdens de tweedaagse conferentie.