De oplossing e-Invoicing voor het opstellen en verzenden van elektronische facturen overeenkomstig de wettelijke vereisten is nu volgens de specificaties van de internationale standaard ISAE-3402 (type 1) gecertificeerd. De controle is door een gerenommeerd, internationaal werkzaam accountantskantoor uitgevoerd. Onderwerp van de controle was de beschrijving van het interne controlesysteem met de afgebeelde controles en controledoelen alsmede de opzet en omzetting van deze controles voor de e-Invoicing oplossing. Klanten kunnen nu bij eigen controles op dit certificaat terugvallen en op deze manier de controlekosten tot een minimum beperken.

Het elektronisch verzenden van facturen biedt aanzienlijke mogelijkheden tot besparing voor zowel de afzender als de ontvanger van de factuur. De processen van inkomende en uitgaande facturen kunnen worden geautomatiseerd en reduceren materiaal- en proceskosten. Met e-invoicing kunnen elektronische facturen overeenkomstig de wettelijke vereisten worden verzonden: snel, veilig, wereldwijd. De oplossing kan onafhankelijk van de IT-omgeving, gegevensformaten, factuurvolumes of klantenstructuur worden gebruikt. Naast verschillende bezorgopties voor de ontvanger van de factuur ondersteunt het ook de archivering van de factuurdocumenten.

De controle vond plaats volgens de controlestandaard van de International Federation of Accountants (IFAC), „International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3402, Assurance Reports on Controls at a Service Organization “, en had betrekking op het dienstverleningsgerelateerde interne controlesysteem op de volgende gebieden:

  • overdracht van de factuur in pdf-formaat als originele factuur
  • aanmaak van een gekwalificeerde elektronische handtekening
  • aanmaak van een elektronisch testrapport voor de verificatie van de handtekening
  • Archivering van de factuur op de lange termijn
  • overdracht van gestructureerde gegevens (TXML 2.5)
  • Verschillende bezorgopties: e-mail, webportaal, TOMConnect/PullClient, integratie in ERP (SAP)
  • overdracht van de factuur in TXML-formaat als originele factuur, zoals bijv. bij de procedure met oorspronkelijke bewijsstukken in de gecentraliseerde afhandeling met de Aktivbank

Over het resultaat van de controle is een rapport volgens ISAE 3402 type 1 opgesteld. Wanneer u geïnteresseerd bent in dit testrapport, kunt u contact opnemen met de voor u verantwoordelijke verkoopmedewerker.