Op basis van het mandaat M/421 van de Europese Commissie werden in het project CEN/TC 301 “Road vehicles” sinds januari 2008 twee normreeksen ontwikkeld, waarin de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie (RMI) voor specifieke RMI-systemen van voertuigfabrikanten worden geregeld:

EN-ISO 18541: Gestandaardiseerde toegang tot autoreparatie- en onderhoudsinformatie (RMI) voor vrachtwagens
De norm beschrijft de Use Cases en de desbetreffende structuur evenals de gebruikstoepassingen in combinatie met reparatie- en onderhoudsinformatiesystemen (RMI) om de toegang tot de verschillende RMI-systemen van voertuigfabrikanten voor onafhankelijke marktdeelnemers te standaardiseren.

EN-ISO 18542: Gestandaardiseerde terminologie voor autoreparatie- en onderhoudsinformatie (RMI)
De norm definieert het kader en een proces voor het maken van afspraken over de voorwaarden evenals de eisen aan de implementatie van het proces voor een terminologie-managementsysteem.

Het mandaat M/421 vereist voor EN-ISO 18542 de opbouw en het continu onderhouden van een Digital Annex (DA) met als doel, specifieke terminologie van voertuigfabrikanten in OEM-RMI-systemen voor gebruikers op de onafhankelijke auto-onderdelenmarkt op basis van een gestandaardiseerde zoek-terminologie gemakkelijker vindbaar te maken. Het Duitse Instituut voor Normering (DIN) werd met de projectleiding voor het omzetten van de eisen belast.

In het eerste deel van het project werden belanghebbenden zowel van de zijde van de OEM als van IAM gekoppeld, om een solide mappingstructuur voor OEM op te bouwen, waarmee voertuigfabrikanten enerzijds de mogelijkheid krijgen, hun individuele onderdeelbenamingen voor de gestandaardiseerde terminologie van de Digital Annex onder te brengen in mappen en anderzijds om onafhankelijke marktdeelnemers in de toekomst een gemakkelijker te begrijpen zoekstructuur in OEM-RMI-systemen te kunnen aanbieden.

„TecAlliance had, als vertegenwoordiger van de IAM, in het project een reviewer-rol. Gedurende een periode van 7 maanden werden in 21 internetconferenties en een workshop van 2 dagen ca. 1.000 terminologie-suggesties voor de voertuiggroep Personenwagens op hun geschiktheid als zoekterm gecontroleerd“, vertelt Andreas Assmann, Director Data Quality Management bij TecAlliance.

De Digital Annex wordt jaarlijks bijgewerkt en moet successievelijk ook met andere voertuiggroepen, zoals bedrijfswagens en motorfietsen, worden uitgebreid.