Vervalste of nagemaakte producten zijn al lang niet meer een specifiek probleem op bekende terreinen als de farmaceutische- en textielsector. Productpiraterij is ook in de technische industrieën, waartoe ook de automobielsector behoort, een ernstige bedreiging geworden. De Duitse branchevereniging VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau) becijferde dat de jaarlijkse winstderving voor 2016 alleen al in de Duitse machine-industrie meer dan 7 miljard euro beliep.

oneIDentity+ GmbH werd in februari 2017 opgericht als volledige dochteronderneming van TecAlliance GmbH als neutraal serviceplatform om identificeerbaarheid en traceerbaarheid van allerlei onderdelen, componenten en producten mogelijk te maken. ‘Onze database (eerder bekend onder de naam TecIdentify) bevat nu al meer dan een miljard codes en wij zien dat deze wereldwijd in 90 landen maandelijks meer dan 30.000 keer wordt geraadpleegd. Ons platform is gestandaardiseerd, neutraal, fabrikant- en branche-overstijgend en biedt zo de ideale uitgangspunten voor het succesvol bestrijden van productvervalsingen’, vertelt Daniel Dünnebacke, COO bij oneIDentity+.

oneIDentity+ biedt oplossingen voor het MAPP-initiatief (Manufacturers Against Product Piracy) en is verantwoordelijk voor het wereldwijde beheer van de MAPP-codes. De op de GS1-standaard gebaseerde en wereldwijd eenduidige tweedimensionale MAPP-code heeft zich inmiddels ontwikkeld tot de branchestandaard in de vervangende auto-onderdelenmarkt en garandeert dat elk onderdeel eenduidig kan worden geïdentificeerd. De MAPP-code is opgeslagen op het oneIDentity+ Cloud-platform. Daarmee kan de geldigheid van de code worden gecontroleerd en gedetailleerde informatie over het product beschikbaar worden gesteld. In het MAPP-initiatief werken toonaangevende merkfabrikanten in de toeleveringsindustrie nauw samen om productpiraterij tegen te gaan.

Daarnaast kan de codering, door gebruik te maken van rolspecifieke toegangsrechten, op talloze andere manieren worden gebruikt voor andere diensten met toegevoegde waarde, zoals: retourenmanagement, track & trace, loyaliteitsprogramma’s of zelfs mobiel en onderdeelnauwkeurige onderhouds- en montage-informatie beschikbaar stellen.

Meer informatie over oneIDentity+ kunt u vinden op de website http://one-identity-plus.com.

 

Het bedrijfslogo van oneIDentity+

 

Dr.-Ing. Daniel Dünnebacke, Chief Operating Officer bij oneIDentity+