Weikersheim, 19 september 2017 – TecAlliance heeft wereldwijd voor nieuwe standaarden ten aanzien van de beschikbaarheid en het beheer van voertuig- en onderdelengegevens, evenals reparatie- en onderhoudsinformatie gezorgd. Goed opgeleide IT-specialisten zijn voor de dataleverancier een fundamentele succesfactor. Om ook in de toekomst de kwalificatie van de medewerkers veilig te stellen en de werkomstandigheden te optimaliseren, concentreert TecAlliance zich in de vestiging Weikersheim op creatieve opleidingsmethodes voor stagiaires en duale studenten; een uitstekende aanvulling op het veelzijdige internationale aanbod aan opleidingsmogelijkheden c.q. studierichtingen.

Normaal gesproken richt de “old economy” zich bij voorkeur op geavanceerde oplossingen in de IT-branche. Dat de omgekeerde weg ook tot interessante oplossingen kan leiden, toont TecAlliance met de introductie van een “opleidingswerkplaats” voor de aankomende ontwikkelaars op de locatie Weikersheim.

Klanten en gebruikers zijn er snel aan gewend geraakt dat moderne programma’s en toepassingen steeds meer bieden en tegelijkertijd steeds comfortabeler te bedienen zijn. Dat betekent aan de andere kant echter ook dat de ontwikkeling en programmering van dergelijke systemen duidelijk complexer worden. Weliswaar beginnen de stagiaires in het eerste leerjaar en de nieuwe studenten pas met de basisbeginselen van de softwareontwikkeling, maar zonder een intensieve begeleiding vanaf het begin kan de noodzakelijke kennis, gezien de ervaringen van TecAlliance, in de gebruikelijke opleidingstijd niet worden verworven.

In Weikersheim heeft men een oude industriële traditie weer in ere hersteld en worden de toekomstige IT-ers in een “opleidingswerkplaats” bijeengebracht: een eigen, ruimtelijk gescheiden gebied, een uitstekend uitgeruste “denktank” voor 12 deelnemers en een interne, voor het project nieuw aangestelde instructeur. Dat is in de hedendaagse IT-branche waarschijnlijk een unieke oplossing. Deze bundeling biedt vergeleken met de verdeling van de stagiaires over verschillende afdelingen veel voordelen:

  • De medewerker in opleiding staat daarbij centraal en hij wordt intensief begeleid – hij kan niet door de dagelijkse bezigheden van de begeleidende medewerker terzijde worden geschoven.
  • De gebruikelijke afdelingsgrenzen vallen weg, de kennisoverdracht vindt continu plaats en ondanks dat er bijna 60% meer stagiaires zijn, kan ervoor worden gezorgd dat alle deelnemers dezelfde inhoud op hoog niveau aangeboden krijgen.
  • De medewerkers in opleiding en studenten kunnen hun ervaringen beter onderling uitwisselen en elkaar helpen, ongeacht hun jaargang en studierichting.

Ook worden de bestaande teams ontlast, omdat de overdracht van de basiskennis wegvalt en de toekomstige medewerkers later efficiënter ingezet kunnen worden. Om het contact met de praktijk voor de toekomstige IT-specialisten niet te laten ontbreken, is er een mentorprogramma met stagiaires uit het tweede/derde leerjaar. Zij kunnen hier hun “on-the-job” ervaringen laten horen en ook doelgericht bij de examenvoorbereiding helpen.

Zoals het een goede “werkplaats” betaamt, krijgt ook het “handwerk” de nodige aandacht: presentatietechnieken en geselecteerde projectmanagement-methodes, zoals Agile en Scrum, die vooral geschikt zijn voor de softwareontwikkeling, worden daar ook getraind en intensief toegepast.

Daarna staat – in de waarste zin van het woord – de wereld open voor de stagiaires en duale studenten: jobrotatie waarbij men op de diverse locaties van TecAlliance wordt ingezet, internationale praktijkervaring en studierichtingen tot in het Verre Oosten, evenals de samenwerking met collega’s c.q. studiegenoten van de meest uiteenlopende nationaliteiten zijn niet alleen aantrekkelijk, maar een voorwaarde om professioneel mee te kunnen doen.

“Wij zijn ervan overtuigd”, aldus Kerstin Langohr (Group Manager Vocational Training) “dat wij met onze creatieve aanpak en de internationale oriëntatie niet alleen de kwaliteit en efficiëntie van de opleiding c.q. de studie aanzienlijk verhogen, maar de job ook veel aantrekkelijker maken.” Voor het jaar 2018 biedt TecAlliance nog 25 andere opleidings- c.q. studiemogelijkheden.

TecAlliance_Lernbüro Weikersheim_PM

Over TecAlliance

TecAlliance registreert al meer dan 20 jaar lang wereldwijd voertuiggegevens, reserveonderdelengegevens en reparatie- en onderhoudsinformatie. De gegevens worden fabrikant overkoepelend verzameld, overeenkomstig de TecAlliance-standaard voorbereid en ter beschikking gesteld aan de handelaren in reserveonderdelen voor de bestelling en aan de werkplaatsen voor de doelmatige en professionele reparaties en onderhoud aan voertuigen. Deze veelzijdige gegevens kunnen door middel van zeer moderne oplossingen naar behoefte voor verschillende marktdeelnemers worden gefilterd en afgegeven. Als een van de wereldwijd toonaangevende aanbieders definieert TecAlliance op het gebied van informatie over reserveonderdelen en voertuigbeschrijvingen standaarden in de markt.

Met deze digitale gegevens- en informatiebasis kunnen de werkplaats, de handel en de onderdelenindustrie uiterst efficiënt samenwerken. Bij de afhandeling van vragen over onderhoud en slijtage profiteren wagenparkbeheerders, leasingbedrijven en verzekeringsmaatschappijen van de OE-voorschriften.

Door de jaren heen zijn er andere diensten op het gebied van de procesoptimalisering bijgekomen. Vandaag de dag profiteren de onderdelenindustrie, onderdelenhandel en werkplaatsen wereldwijd van de uitgebreide databank van de TecAlliance-platformen, via welke alle leverings-, aanvragen- alsmede vrijgaveprocessen geïntegreerd en efficiënt afgehandeld kunnen worden. TecAlliance verbetert met deze oplossingen continu en duurzaam de elektronische bedrijfsprocessen tussen de partners op de digitale aftermarket.

Bij TecAlliance werken tegenwoordig wereldwijd meer dan 500 gekwalificeerde medewerkers uit 26 landen en een grondige branche- en vakkennis op de automotive aftermarket er continu aan, gegevens en processen nog efficiënter vorm te geven.

TecAlliance – de internationaal drijvende kracht voor gegevens, processen en geïntegreerde oplossingen voor de automotive aftermarket.

Meer informatie over TecAlliance vindt u op:

testing.tecalliance.net
https://www.facebook.com/TecAlliance

https://plus.google.com/+TecAllianceGmbH1994/about
https://twitter.com/TecAlliance
https://www.youtube.com/user/TecAlliance