Tijdens de driemaandelijkse CAF-bijeenkomst, die op 9 juni 2017 in Shanghai plaatsvond, heeft TecAlliance Asia, vertegenwoordigd door Matthias Moritz, Managing Director Asia en Yuliang Cao, Business Development Manager East Asia, een ontmoeting gehad met Bas Donders, Director Marketing and Sourcing en James Zhang, Business Development Manager Asia Pacific van Nexus Automotive International.

Nexus Automotive International is een globaal samenwerkingsverband van leidende onderdelendistributeurs in de automotive aftermarket. TecAlliance ondersteunt Nexus-leden in China, doordat de onderneming door de introductie van in de handel verkrijgbare producten en diensten aan de groei van zijn business bijdraagt.

Het China Aftermarket Forum onder het voorzitterschap van Dr. Yilong Chen, Managing Director MEMA China, is een ontmoetingspunt voor producenten op het gebied van automotive aftermarket om gemeenschappelijke thema’s te bespreken, en dient om de bedrijven van de leden te ondersteunen. TecAlliance China neemt er sinds de oprichting van CAF in 2007 aan deel, om verslag te doen van de actuele status van de bedrijfsuitoefening.

CAF

Vertegenwoordigers van TecAlliance China en Nexus Automotive International bij de driemaandelijkse CAF-bijeenkomst in Shanghai. Voor, v.l.n.r.: Bas Donders (Director Marketing and Sourcing, Nexus) en Dr. Yilong Chen (Managing Director MEMA China), achter, v.l.n.r.: James Zhang (Business Development Manager Asia Pacific, Nexus), Yuliang Cao (Business Development Manager East Asia, TecAlliance Asia) en Matthias Moritz (Managing Director Asia, TecAlliance Asia).