Sinds mei 2017 brengt de werkgroep „Young Professionals & TecAlliance “regelmatig jonge medewerkers van TecAlliance evenals van de TecAlliance-vennoten en dataleveranciers bij elkaar om over de actuele trends, innovaties en toekomstige uitdagingen te discussiëren. Omdat de randvoorwaarden, technologieën, processen en spelers op de internationale reserveonderdelenmarkt voor motorvoertuigen steeds sneller en vaker veranderen en zich ontwikkelen, zijn het vooral de jongere medewerkers die met innovatieve ideeën en producten op deze permanente veranderingen inspelen.

De werkgroep bij TecAlliance, onder leiding van Maik Neumann, Junior Solution Manager bij TecAlliance, stimuleert de experimenteerdrang en creatieve uitwisseling van de deelnemers. Inmiddels hebben er drie werkbesprekingen op verschillende TecAlliance-locaties in Keulen en Ismaning bij München plaatsgevonden en werden vele onderwerpen onder de loep genomen.

Eén van de deelnemers van „Young Professionals & TecAlliance “is Alexander Schanz, Application Data Controller bij TRW/ZF. „De jongerenwerkgroep van TecAlliance heeft al vele creatieve en constructieve ideeën van jonge mensen verzameld. Zo lag de nadruk bij de eerste bijeenkomst vooral op de verbetering van de online-catalogi. Door de samenwerking en uitwisseling van informatie van de jonge slimmeriken uit verschillende bedrijven kunnen de beste ideeën samengevoegd en verder uitgewerkt worden “, aldus Schanz.

Ook zijn collega Simone Dietz, Product Controller Braking bij TRW/ZF, is overtuigd van de grote mogelijkheden die deze jongerenwerkgroep biedt: „Op de bijeenkomsten leren wij elkaar beter kennen en kunnen onze creativiteit de vrije loop laten. Het verbeteren van de online-catalogi, waar wij ons op dit moment mee bezighouden, zal de gebruikers grote voordelen bieden. Bovendien krijgen wij, de nieuwe generatie gemotiveerde medewerkers van de aandeelhouders van TecAlliance, door middel van deze workshops een gedetailleerd inzicht in de wereld van de catalogi en kunnen ons daarmee identificeren “, zo vat Dietz zijn indrukken samen.

De resultaten van onze inspanningen worden omgezet in concrete projecten en daar verder uitgewerkt. Ook in de toekomst zullen er regelmatig, d.w.z. ongeveer vier bijeenkomsten per jaar plaatsvinden. Wij hopen dat vele jongeren uit industriële en vooral ook commerciële bedrijven aan deze bijeenkomsten willen deelnemen en zich aanmelden, zodat ook zij in deze werkgroep kunnen worden opgenomen.

 

Young Professionals

De deelnemers van de jongerenwerkgroep „Young Professionals & TecAlliance“bij hun eerste ontmoeting in Keulen.