Solution Specific Consulting

Planning en vormgeving

Hoe beter uw eigen processen op die van uw zakelijke partners zijn afgestemd, des te adequater kunt u reageren. In het kader van de Solution Specific Consulting Services werken wij samen met u aan richtingbepalende oplossings- en integratiescenario’s, die op de TecAlliance IAM standaards berusten.

Wij nemen uw huidige situatie onder de loep en dragen mogelijkheden aan, die u haalbare voordelen bieden. Daarbij hechten wij grote waarde aan standaardisatie, die wij op uw verzoek kunnen uitbreiden met door de klant aangedragen procesideeën. Zo ontvangt u naadloos te integreren oplossingen waarmee de communicatie tussen de toepassingen, het TecAlliance-platform en de verschillende ERP-architecturen (SAP, Axapta etc.) van de zakelijke partners die aan het proces deelnemen, perfect op elkaar is afgestemd.

  • Analyse van de eisen/maakbaarheidsstudie (SAP, Non-SAP)
  • Proces-/IT-screening/Monitoring Service (SAP, Non-SAP)
  • Trainings- en productopleidingen, workshops
  • 360 graden check