SMR Invoice Verification (TecAudit)

Vroeger TecAUDIT

Handmatige factuurcontrole aan de hand van fabrikantconforme gegevens zoals onderdelenprijzen en arbeidswaarden/arbeidstijden

SMR Invoice Verification is een online platform waarmee de fleet- en wagenparkbeheerder een handmatige factuurcontrole kan uitvoeren. Hiervoor kunnen volledige werkzaamheden alsmede de afzonderlijke onderdelen met prijzen maar ook de afzonderlijke arbeidsposities als arbeidswaarde/tijdsaanduiding worden gecontroleerd.

 • Controle van de arbeidswaarde en onderdelenprijs aan de hand van OEM-conforme reparatie- en onderhoudsgegevens alsmede de actuele onderdelenprijs
 • Geïntegreerde integrale kostenberekening
 • Automatische lijst van alle benodigde onderdelen met het OEM-nummer en -prijzen
SMR Invoice Verification (TecAudit) bestaat uit de volgende componenten:

 • Webservice
 • Webtoepassing: SMR Invoice Verification Portal
SMR Invoice Verification (TecAudit) biedt de volgende features:

 • Grafische onderdelen- en componentenselectie
 • Voertuigidentificatie via VIN, nationale codes zoals RDW of traditioneel via fabrikant – model – type
 • Zoekfunctie op Basis:
  • Vrije tekst
  • OE-APOS-nummer
  • OEM-onderdeelnummers
 • Automatische vorming van het onderdelenpakket
 • Keuzemogelijkheid van de noodzakelijke inspecties met de ServiceFinder
 • Fabrikantconforme arbeidsrichttijden (slijtage en onderhoud) met geïntegreerde integrale kostenberekening
 • Inachtneming landspecifieke fabrikantspecificaties
 • Opties voor integratie:
  • Webservice
  • SMR Invoice Verification Portal
  • OEM-gegevensrecherche
  • Repair and Maintenance Information (RMI) Individual Data Package
 • In 24 talen
 • Veelzijdige aanpassingsmogelijkheden door het instellen van klantspecifieke parameters
Waarom SMR Invoice Verification (TecAudit)?

 • Eenvoudige voertuig identificatie
 • Automatische berekening rekening houdend met integrale arbeidstijden en benodigde onderdelen
 • Snelle controle van kostenopgaven en facturen
 • Toegang tot technische reparaties en onderhoudsgegevens
 • Fabrieksconforme werktijden en onderdeelinformatie
Kerngetallen:

 • 720.000 reparatiehandleidingen
 • 22.000 personenauto’s
 • 190.000 serviceplannen met 18 miljoen arbeidswaarden
 • 24 talen
 • Voertuiginformatie voor heel Europa
 • 5,2 miljoen technische gegevens
Onze klanten:

smr-referenzen

Naar het supportformulier
Target Groups
Fleet & Leasing
Insurance
Buyer Type of Integration
Basic (On-/Offline)
Basic (Online High-Speed)
Basic (Online)
Comfort (flexible interfaces)
EDI
SAP
Standard (pre-definded interfaces)
Delivery
Local
Web
Requirements
Advanced
Basic
Standard
Supplier Type of Integration
Basic (On-/Offline)
Basic (Online High-Speed)
Basic (Online)
Comfort (flexible interfaces)
EDI
SAP
Standard (pre-defined interfaces)