Gegevens voor de digitale aftermarket – gestructureerd, gestandaardiseerd, geactualiseerd.

De beschikbaarheid van en toegang tot voertuig- en productgegevens zijn de sleutel voor succes. Kunnen voertuig en bijpassend reserveonderdeel trefzeker worden geïdentificeerd, dan is de rest eenvoudig. TecAlliance ondersteunt de aftermarket met een omvangrijke database met gegevensbeheer en zoekfuncties en uiteindelijk met catalogi en naslagwerken.

TecAlliance-database

De TecAlliance-database is het centrale gedeelte van de dienstenportfolio. Wereldwijd verzamelen wij daarvoor bij toeleveranciers voor de auto-industrie voertuig- en productgegevens en slaan de verschillende gegevens, gebaseerd op onze erkende standaard “TecAlliance TecDoc Inside”, op in een uniforme structuur.

De standaard werd samen met de onderdelenindustrie en -handel vastgesteld, waardoor een duidelijke benaming van generieke artikelen mogelijk wordt. Zo wordt “zoeken en vinden” mogelijk – ongeacht of het nu om een reserveonderdeel, vergelijking van onderdelen of reparatie- en onderhoudsinformatie gaat.

TecAlliance Data Management & Research

Op het gebied van gegevensbeheer ondersteunt TecAlliance de opslag van gegevens of neemt dit over. Met behulp van intelligente oplossingen worden productgegevens en reparatiegegevens uniform gemaakt en gevalideerd. Pas daarna worden de gegevens in de databases van TecAlliance ingevoerd.

De bedrijfsunit Research biedt waardevolle informatie over actuele en toekomstige marktontwikkelingen. Het zoeken in catalogi met originele onderdelen is een belangrijke taak. De Vehicle Parc Data bieden op basis van halfjaarlijkse actualiseringen een internationale terugblik, inzicht en vooruitzicht voor voertuigen en voertuigvoorraden (Vehicles in Operation VIO).

TecAlliance-catalogi

Een belangrijke output zijn de catalogi, die tot een omvangrijk informatiesysteem over het voertuig kunnen uitgroeien. Informatie over reserveonderdelen worden volgens OE-specificaties met reparatie- en technische gegevens gecombineerd en aan garagebedrijven aangeboden. Er zijn vele uitvoerformaten mogelijk: dvd, gegevenspakket, web, Web-Shop, White Label-toepassingen en nog veel meer. Vanzelfsprekend worden de databases regelmatig geactualiseerd.

Voor de onderdelenindustrie bieden wij een speciale catalogusservice. Wij nemen de industriegegevens over en comprimeren deze en maken met hoge standaardisering naslagwerken voor print en web voor intern gebruik op de verkoopafdeling en tijdens beurzen.

Naar de producten van A tot Z
Download productflyer