Van de automotive aftermarket naar de digitale aftermarket

Het gebruik van brieven, telefoon en fax en gedrukte naslagwerken op het werk wordt steeds minder – zowel voor het opzoeken en vinden van informatie als voor gehele bestelprocessen tussen de diverse marktdeelnemers. Deze veranderingen hebben eveneens betrekking op de automotive aftermarket. De ontwikkeling van de voertuigen wordt momenteel al aanzienlijk gekenmerkt door de digitalisering, wordt steeds meer in het voertuig zelf geïntegreerd en zal de informatiestromen verder veranderen. Deze continue digitalisering leidt op vele gebieden en meer dan ooit tot een transformatie en koppeling van de markt.

Nu al kunnen de deelnemers op de aftermarket door de digitalisering van de gegevens en de koppeling van informatie voertuiggegevens snel en probleemloos gebruiken. Processen verlopen sneller dan in het verleden, reactietijden zijn korter. Alle marktdeelnemers profiteren meer of minder van hogere efficiency, lagere kosten, meer kennis en een meer transparante reserveonderdelenmarkt. De ontwikkelingen schrijden voort. Tegelijkertijd blijven voertuig- en productgegevens, reparatie- en onderhoudsgegevens en de serviceplannen de kern. Maar deze worden nog beter bewerkt, nog meer gefilterd, nog intensiever gekoppeld.

De automotive aftermarket verandert in een digitale aftermarket. TecAlliance is een sterk samenwerkingsverband, dat deze markt samen met de marktpartners vormgeeft.

TecAlliance TecDoc Inside

“TecAlliance TecDoc Inside” – De TecDoc gegevensstandaard is internationaal erkend en wordt veel in andere systemen toegepast. Het is het kwaliteitsmerk voor automotive-gegevens van topkwaliteit.

“TecAlliance TecDoc Inside” – de kwaliteitsbelofte van TecAlliance

Voor de TecDoc Standard moeten we teruggaan naar het jaar 1994. Toen richtten toeleveringsbedrijven voor de auto-industrie en het Gesamtverband Autoteile e.V. (GVA) TecDoc Informations System GmbH als aanbieder van elektronische informatie over voertuigonderdelen voor de automotive aftermarket op. In april 1995 werd de eerste elektronische TecDoc auto-onderdeelcatalogus met een oplage van 5000 cd’s op de markt gebracht. Al sinds meer dan 20 jaar worden onder de naam TecDoc voertuig- en productgegevens alsmede reparatie- en onderhoudsinformatie verzameld, volgens de eisen van de TecDoc Standard gestandaardiseerd, bewerkt en voor de daaropvolgende integratie in andere systemen beschikbaar gesteld. Gedurende 20 jaar werd zo een wereldwijd erkende en veel toegepaste standaard gecreëerd, die de informatiestromen op de automotive aftermarket duidelijk heeft vereenvoudigd. Dezelfde database maakt nu de transformatie naar de digitale aftermarket mogelijk.

Gegevensbronnen, gegevensveiligheid, actuele gegevens

Op deze gegevens kunt u vertrouwen!

De voertuig- en productgegevens en de reparatie- en onderhoudsgegevens ontvangt TecAlliance van de toeleveranciers van de auto-industrie en de onderdelenindustrie. Momenteel zijn dat ca. 600 bedrijven en merken. Elk kwartaal worden nieuwe gegevensleveranciers toegevoegd.

Nieuwe gegevens worden door TecAlliance opgeslagen, volgens de uniforme TecDoc Standard bewerkt, in 28 talen vertaald en aan de TecAlliance-database toegevoegd.

Elk kwartaal, voordat de gegevens nieuw worden gepubliceerd, controleren en beoordelen wij alle geleverde gegevens volgens vastgestelde criteria. Uiteindelijk moeten de gebruikers van gegevens kunnen vertrouwen op de kwaliteit van de beschikbaar gestelde gegevens. Daarom geldt: vertrouwen is goed, controle is beter.

Landen en markten

Wereldwijd voor u beschikbaar …

In 29 talen verkrijgbaar. In 20 landen vertegenwoordigd. Partner van de toeleveranciers voor de auto-industrie, onderdelenindustrie, onderdelenhandel, garagebedrijven en voertuigparkbeheerders, leasingbedrijven en verzekeringsmaatschappijen. Daardoor speelt TecAlliance een toonaangevende rol in de branche voor de professionele digitalisering en verspreiding van product- en voertuiggegevens alsmede reparatie- en onderhoudsgegevens op de reserveonderdelenmarkt.

Leveranciers en gebruikers van gegevens

Van geven en nemen in een sterk samenwerkingsverband

De gegevens zijn afkomstig uit de onderdelenindustrie. De op basis van de standaard “TecAlliance TecDoc Inside” bewerkte gegevens worden elk kwartaal geactualiseerd en als elektronische catalogus op dvd en voor web- en mobiele toepassingen beschikbaar gesteld. Tot de gebruikers van deze omvangrijke en actuele voertuig- en productgegevens, reparatie- en onderhoudsgegevens en serviceplannen behoren de onderdeelhandel, garagebedrijven, voertuigparkbeheerders en leasingbedrijven alsmede verzekeringsmaatschappijen.

Waar iedereen, die voor de oplossingen van TecAlliance kiest, van profiteert?

Van zoeken en gevonden worden – wat van doorslaggevend belang is om met succes reserveonderdelen op de digitale aftermarket te verkopen.

Partnerprogramma’s

Dichterbij zijn …

TecAlliance streeft er elke dag naar de markt voor voertuigreserveonderdelen nog sterker te maken en de kosten in de waardeketen te verlagen. Onder de koepel van TecAlliance vind(t) u producten en oplossingen die de dagelijkse bedrijfsvoering optimaliseren. Door samen te werken met geselecteerde partners zorgen wij ervoor dat•

  • marktontwikkelingen in een vroeg stadium worden herkend en dat onze oplossingen adequaat daaraan worden aangepast,
  • de inspanningen voor de implementering worden beperkt en de kosten ervan in de hele waardeketen worden geminimaliseerd.

Het TecAlliance-partnerprogramma biedt zijn leden exclusieve toegang tot informatie en resources voor onze TecAlliance-oplossingen. Daartoe behoren onder andere uitgebreide technische ondersteuning bij de implementatie van interfaces en een vroegtijdige informatie over innovaties en verdere ontwikkelingen. Bovendien heeft iedere partner de mogelijkheid wensen van zijn klanten en eigen wensen en ideeën via regelmatige informatie-uitwisselingen in de oplossingen van TecAlliance te integreren.