Het elektronisch verzenden van facturen biedt aanzienlijke mogelijkheden tot besparing voor zowel de afzender als de ontvanger van de factuur. Snel, veilig en wereldwijd worden wettelijk goedgekeurde elektronische facturen met behulp van e-Invoicing verzonden. Vanaf nu kunnen de ontvangers ze direct op het elektronische bestelplatform Order Web (TecWeb 5.0) bekijken. Zo verwerken de klanten van TecAlliance hun bestel- en factureringsprocessen door in te loggen in een unieke, op internet gebaseerde tool.

Het e-Invoicing Journal in Order Web laat in één oogopslag de belangrijkste factuurgegevens zien. De indeling in kolommen kan naar eigen inzicht geconfigureerd worden. Daarbij wordt door diverse zoek-, sorteer- en filteropties de bewerking van de facturen vereenvoudigd. Factuurdocumenten kunnen geopend en geëxporteerd worden.

Omdat het bij Order Web om een op internet gebaseerde oplossing gaat, hoeft er geen software geïnstalleerd of geüpdatet te worden. Nadat de functie eenmaal door TecAlliance Support (support@tecalliance.net) is vrijgeschakeld en door de Order Web-beheerder is geactiveerd, zijn de elektronische facturen onmiddellijk zichtbaar in het Order Web Journal. Klanten die tot dusver nog geen facturen via e-Invoicing (TecInvoice) hebben ontvangen, moeten rechtstreeks contact met hun leverancier opnemen.

Ook de opstellers van de facturen profiteren van de integratie van e-Invoicing in Order Web, omdat de groep van ontvangers van facturen gemakkelijk kan worden uitgebreid. Via het e-Invoicing platform versturen momenteel 120 factureringsorganisaties maandelijks circa 100.000 elektronische facturen naar ongeveer 5.100 ontvangers.

e-Invoicing Screenshot_EN

e-Invoices in het Order Web Journal: overzicht en details, facturen en creditnota’s