TecAlliance voert extra attributen aan de voertuigstamgegevens toe, om ook bij een steeds grotere veelzijdigheid qua modellen en diverse uitvoeringsvarianten altijd een unieke identificatie van het passende onderdeel mogelijk te maken.

De sinds 25 jaar wereldwijd in de onderdelenmarkt gehanteerde TecDoc Standard biedt alle marktdeelnemers de mogelijkheid om toegang tot gestandaardiseerde informatie over voertuigen en onderdelen in te winnen: ieder voertuigtype is uniek en afzonderlijk gedefinieerd en aan de bijbehorende onderdelen gekoppeld.

Door de internationalisatie en veelzijdigheid qua voertuigmodellen ontstaan echter continu nieuwe uitdagingen: de voertuigen worden in meerdere uitvoeringsvarianten aangeboden. waardoor echter ook meerdere aanbiedingen van onderdelen nodig zijn Om desondanks wereldwijd een unieke, exacte identificatie van het passende onderdeel te realiseren, verhoogt TecAlliance de inzichtelijkheid in de voertuiggegevens en stelt in het vervolg naast de actuele TecDoc KType Standard extra voertuigattributen beschikbaar.

„Ongeacht of het een voertuigfabrikant, onderdelenfabrieken, ITG of leverancier betreft – onze klanten worden zich steeds meer bewust van het belang van kwalitatief hoogwaardige voertuig- en onderdelengegevens: deze zijn doorslaggevend voor het succes of het mislukken van het bedrijf“, vertelt Jürgen Mehlis, EVP Data Management Product & Sales bij TecAlliance. „Gegevens uit alle fasen van de levenscyclus van het voertuig zijn voor onze klanten interessant en beperkt zich daarbij niet alleen tot reparaties en onderhoud, maar zijn ook van invloed op de realisatie van het rendement van een onderneming. Product- en voertuiggegevens gelden daarom als de hoekpijlers voor de toekomst en zijn van steeds grotere betekenis binnen een bedrijf. Voor wat betreft een eerlijke concurrentie geldt dat alle deelnemers op de markt toegang tot de gegevens moeten hebben, bij voorkeur gestandaardiseerd en wereldwijd.“

De beschikbaarheid van en toegang tot voertuig- en productgegevens zijn de wezenlijke sleutels voor succes. Kunnen voertuig en het bijpassende onderdeel trefzeker worden geïdentificeerd, dan is de belangrijkste stap gezet. De eisen aan de wereldwijde onafhankelijke onderdelenmarkt, nieuwe voertuigattributen op een meer inzichtelijke manier te leveren, nemen echter continu toe.

Uitbreiding van de TecDoc Standard maakt unieke resultaten mogelijk

Vroeger bestond er voor een voertuig conform de TecDoc Standard slechts één remschijf voor de vooras. Door de internationalisatie en veelzijdigheid qua modellen worden de voertuigen tegenwoordig echter in meerdere uitvoeringsvarianten aangeboden. Dat heeft tot gevolg, dat er voor hetzelfde voertuig meerdere onderdelen uit dezelfde montagegroep beschikbaar zijn. De klant, de garage of de leverancier hebben hier alleen nog de mogelijkheid, het best passende onderdeel te laten leveren, omdat een unieke identificatie, zonder het voertuig in de werkplaats te hebben, niet meer mogelijk is.

Het team van TecAlliance heeft dit probleem al langere tijd onderkend en een oplossing voor de markt ontwikkeld. Daarmee wordt het mogelijk om zowel de vaste klanten, die tevreden zijn met de huidige structuren, verder te bedienen en daarnaast de markt nieuwe wegen en aanbiedingen voor inzichtelijker gegevens aan te bieden.

„Wij zullen definitief verder aan de huidige TecDoc KType Standard vasthouden. Tegelijkertijd zullen wij nieuwe voertuigattributen met een betere inzichtelijkheid aan de dataleveranciers (onderdelenfabrikanten) en datagebruikers (onderdelenhandel) ter beschikking stellen “, zegt Ralf Pelkmann, EVP Information Management bij TecAlliance.

„De eerdere en latere modellen van deze voertuigen zijn compatibel aan elkaar, waardoor de onderdelenfabrikant het voordeel heeft dat hij het werk slechts eenmaal hoeft uit te voeren en de datagebruiker tegelijkertijd de voordelen van de inzichtelijkere voertuigen kan benutten. Bovendien kunnen wij op deze manier een zo uniek mogelijke wijze TecAlliance-voertuig-ID aan de internationale voertuigen toewijzen, waardoor internationale formaten zoals ACES & PIES, MAM enz. in de toekomst eveneens vrijwel uniek gekoppeld en gedistribueerd kunnen worden“, vertelt Pelkmann.

Conclusies voor de praktijk:

  • TecAlliance wordt een wereldwijde aanbieder van verschillende, echter met elkaar compatibele internationale voertuigstammen zoals OE- en IAM-productgegevens.
  • De onderdelen van de leveranciers worden „automatisch“ aan de nieuwe voertuigen gekoppeld.
  • De datagebruiker kan als optie upgraden naar andere voertuigen.

Op dit moment worden deze nieuwe voertuiggegevens verwerkt en zijn waarschijnlijk vanaf het eerste kwartaal van 2020 beschikbaar. Meer informatie hierover volgt in de komende maanden.

Heeft u vragen over de nieuwe voertuigattributen? Het Alliance-team helpt u graag verder.