Voor de volgende fase ter verbetering van de gegevenskwaliteit in de TecDoc Catalogue, werkt TecAlliance continu aan het definiëren van nieuwe validaties, KPI’s en aanbevelingen voor de dataleveranciers. Vooral de successievelijke opbouw van het „Certified Data Supplier“-certificaat door middel van extra KPI’s en kwaliteitsadviezen staan hoog op de agenda.

#Om te allen tijde een zo hoog mogelijk kwaliteit van de gegevens in de TecDoc Catalogue, een van de wereldwijd toonaangevende auto-onderdelencatalogi, te garanderen, controleert TecAlliance ieder kwartaal aan de hand van gedefinieerde kwaliteitscriteria de door de onderdelenfabrikanten aangeleverde product- en applicatiegegevens. Dataleveranciers die in bijzonder hoge mate aan de betreffende eisen voldoen, ontvangen het kwaliteitsmerk “TecAlliance Certified Data Supplier”.  

In de loop van 2019 introduceert TecAlliance hiervoor een nieuwe Management-Reporting evenals een nieuwe, geautomatiseerde validatie voor het vertalen van tekstmodules. De ontwikkeling van andere eisen aan de kwaliteit van de gegevens wordt samen met de industrie en onderdelenhandel uitgevoerd, om het beoordelingssysteem door de opname van aanvullende KPI’s (Key Performance Indicators) in de toekomst nog krachtiger te kunnen maken.  

„Data Quality Management” voor tevreden klanten 

De catalogusgegevens worden tegenwoordig vóór iedere update aan een uitgebreide gegevensvalidatie onderworpen. Bovendien vindt er ieder kwartaal een beoordeling van de leveranciers plaats, die op basis van gedefinieerde KPI’s van elektronisch controleerbare kwaliteitskenmerken in bijzonder relevante segmenten binnen de leveranciersgegevens worden beoordeeld. Om de kwaliteit van de gegevens continu te verbeteren, worden de onderdelenfabrikanten over de resultaten van deze boordelingen geïnformeerd.  

„Voor het succes van de onderdelenfabrikanten in de auto-onderdelenmarkt is het van doorslaggevend beland, dat altijd de correcte en meest actuele catalogusgegevens op het Point of Service beschikbaar zijn. De kwaliteit van de catalogusgegevens bepaalt tenslotte, hoe klanten hun Customer Journey op het „Touchpoint“ onderdelenidentificatie ervaren“, vertelt Andreas Assmann, Director Data Quality Management bij TecAlliance. De klanten krijgen een positieve ervaring als zij de identificatie van onderdelen op basis van de beschikbare catalogusgegevens betrouwbaar, correct en snel kunnen uitvoeren. 

Certificering ondersteunt het vertrouwen in de kwaliteit van de gegevens 

De kwaliteit van de gegevens en de besluitvorming houden zo direct verband met elkaar. Voor een uitstekende kwaliteit van de gegevens in de TecDoc Catalogue moet de informatiebehoefte en het informatieaanbod elkaar in het ideale geval volledig dekken. Want alleen dan kan worden gegarandeerd, dat de gegevens in de catalogus aan hun doel voldoen.  

„Als de catalogusgegevens het identificatieproces van de onderdelen optimaal ondersteunen, leidt dat op de lange termijn tot verkoopsuccessen en tot vertrouwen in de database in de TecDoc Catalogue“, zegt Andreas Assmann. Door positieve ervaringen, maar ook door de bijbehorende certificaten, die garant staan voor een hoge kwaliteitsstandaard, kunnen de geloofwaardigheid en het vertrouwen verder uitgebreid en versterkt worden. 

Goede catalogusgegevens leiden bij de identificatie en bestelling van onderdelen tot efficiënte en effectieve processen, evenals een permanente stijging van de kwaliteit van de besluitvorming op het Point of Sale. Alle kwaliteitsmaatregelen hebben in principe tot doel, dat zij de belangrijkste kwaliteitskenmerken van de catalogusgegevens – juistheid, actualiteit, volledigheid en begrijpelijkheid – continu moeten verbeteren.  

In nauwe samenwerking met de industrie en onderdelenhandel stapsgewijze introductie van nieuwe validaties, KPI’s en aanbevelingen waardoor de kwaliteit van de catalogusgegevens beter wordt. 

In de loop van 2019 zullen de dataleveranciers over de beoordelingsresultaten van de nieuwe geautomatiseerde validatie van vertalingen van tekstmodules geïnformeerd worden. Zij kunnen hun gegevens dan aansluitend dienovereenkomstig corrigeren en aanpassen – waarbij de medewerkers van TecAlliance hen gedurende dit proces waar nodig terzijde zullen staan. „Wij streven naar een constructieve dialoog met onze dataleveranciers en datagebruikers, om samen een nieuwe fase in de TecDoc Catalogue te realiseren“, benadrukt Andreas Assmann.  

Lees hier meer over de TecAlliance dataleveranciers, wie inmiddels al met het „TecAlliance Certified Data Supplier“-certificaat onderscheiden werden en welke stappen er nodig zijn, zodat de artikelgegevens van een onderdelenfabrikant deel van de  TecDoc Catalogue kunnen worden. 

keurmerk „TecAlliance Certified Data Supplier“

Met het keurmerk „Certified Data Supplier“ worden dataleveranciers onderscheiden, die aan het bijzonder hoge niveau ten aanzien van de criteria en kwaliteitseisen van TecAlliance voldoen.