David Kopp, Senior Sales Manager Partnership

David Kopp, Senior Sales Manager Partnership

Efficiënt teamwerk heeft altijd twee kanten. Het is tegelijkertijd gemakkelijk en moeilijk. Elk teamlid heeft zijn of haar eigen bagage aan ervaringen, zowel positieve als negatieve.  Wanneer samen wordt gewerkt ontstaan door de verschillende levenservaringen verschillende verwachtingen.  Het team staat voor de uitdaging om op een wijze samen te werken die deze diversiteit gestand doet en om tegelijkertijd nieuwe taken uit te voeren.  David Kopp, Senior Sales Manager Partnership in onze Business Unit Data Manager Trade, kent deze uitdagingen maar al te goed. In 2008 begon hij vanuit huis te werken.  Vanaf 2016 maakt hij deel uit van TecAlliance en heeft sinds die tijd, bij de aanpak van zijn belangrijke kwesties op het gebied van accountmanagement en zijn team, met veel succes zijn vele jaren ervaring als thuiswerker ingebracht.

# Communicatie is open, eerlijk en respectvol

Goede communicatie vormt de essentie bij samenwerking, ongeacht of het werk nu op kantoor of op afstand wordt uitgevoerd. “Ik werk in een internationaal team van zes mensen”, legt David uit. „Samenwerkingshulpmiddelen zijn voor ons onmisbaar. Zij versnellen onze samenwerking en maakten het voor de coronacrisis al veel efficiënter. Bij TecAlliance hebben wij voordeel van deze digitalisering. Het gebruik van communicatiemiddelen is niet iets vreemds, maar juist heel normaal. Of het nu gaat om GoToMeeting of Skype. Onze voorkeur ligt bij het gebruik van Microsoft  Teams. “

Het aanzetten van camera’s is niet absoluut noodzakelijk, maar helpt om dichter bij de teamleden te staan en versterkt de cohesie tussen de teamleden. “Wij ontmoeten elkaar regelmatig via Tim. Dat is onze bijnaam voor teams.” Voegt David hier lachend aan toe.  “Wij gebruiken de beschikbare hulpmiddelen met klanten en intern met collega’s om dicht bij onze klanten te kunnen staan en ons up-to-date te houden.”

# Projectmanagement en oplossen van problemen

Speciale tijden vereisen een andere manier van denken. Het is belangrijk om met vroegere structuren te breken, ook binnen teams. Elk teamlid moet hier met ideeën en input aan bijdragen. “Dit is afhankelijk van de mensen”, zegt David. “Vanuit mijn gezichtspunt kan ik alerter en reactief werken, uiteraard op grond van de moderne communicatiemiddelen. Wij werken klantgericht. Wanneer de klant ondersteuning nodig heeft, moeten wij het probleem tackelen en dan op de kortst mogelijke termijn de beste oplossing bedenken. Originele plannen en doelstellingen moeten aan de veranderde omstandigheden worden aangepast. Ook dit vraagt creativiteit en het nemen van beslissingen. “

# Leiderschap en verbeteringen

Iemand moet de kastanjes uit het vuur halen. Als manager is het belangrijk om voor alle teamleden een gelijk begrip te kweken. “En het is net zo belangrijk om vertrouwen in je medewerkers te hebben”, voegt David daar aan toe. “Wanneer er gepraat moet worden, wordt er natuurlijk gepraat. Maar vertrouw hen voor de volle 100 procent. Zij kennen hun taken en zij weten wat zij moeten doen om tegemoet te komen aan de behoeften van de klant.”

“TecAlliance is een alert bedrijf met verschillende niveaus van alertheid. Ik zou nog alerter willen werken en alerter willen worden door met andere teams samen te werken.” David benadrukt: “Om alert en reactief te blijven moeten wij de technische en verkoopafdelingen meer als één team gaan zien. En ook is meer algemene transparantie over wat er gebeurt met oplossingen en een betere synchronisatie met de behoeften van de klanten noodzakelijk.  “