TecAlliance heeft een nieuwe oplossing ontwikkeld: het Demand Dashboard. De module van de Analytics Manager maakt een doelgerichte verbetering van het eigen productassortiment mogelijk en helpt product-managers van onderdelenfabrikanten om intelligentere, betrouwbaardere en datagestuurde beslissingen te nemen. Op grond van de datapositie behoort het Demand Dashboard tot één van de meest uitgebreide Busi-ness-Intelligence-oplossingen, die er voor de onafhankelijke auto-onderdelenmarkt te vinden is. Het Demand Dashboard is vanaf eind maart 2019 beschikbaar.

Keulen 27 maart 2019 – Naar welke onderdelen zoeken onze klanten daadwerkelijk? Welke onderdelen heb-ben ze wanneer nodig, en in welke landen? En: voor welke voertuigen wordt er eigenlijk naar onderdelen ge-zocht? Met een nieuwe oplossing die TecAlliance heeft ontwikkeld krijgen de onderdelenfabrikanten nu ant-woord op deze vragen: het Demand Dashboard waarmee een doelgerichte verbetering van het eigen product-assortiment en betrouwbare, datagestuurde beslissingen mogelijk zijn. Op grond van de datapositie behoort het Demand Dashboard tot één van de meest uitgebreide Business-Intelligence-oplossingen, die voor de onaf-hankelijke auto-onderdelenmarkt te vinden is.
„Wij hebben ons ten doel gesteld, onze klanten een wereldwijde en ruime blik op de markt te geven, doordat wij hen de data uit onze online-bronnen ter beschikking stellen“, aldus Dr. Bartosch Belkius. „Bij de ontwikke-ling hebben wij onze focus continu gericht op de concrete behoeften van de productmanagers van onderde-lenfabrikanten, die nieuwe producten op de markt brengen of het bestaande assortiment willen optimalise-ren. Zij kunnen met behulp van het Demand Dashboard betere en intelligentere beslissingen nemen“, volgens Jens Störmer, Product Owner Demand Dashboard bij TecAlliance.

Niet-gebruikte businessmogelijkheden blootleggen, het productassortiment systematisch optimaliseren

De oplossing is interessant voor zowel grote als kleine fabrikanten. Het Demand Dashboard is ideaal, om doel-gericht ervaring op te doen: Wie is op zoek naar mijn artikelen, degene die goed te vinden zijn en welke niet? Kan het zijn dat geringe omzetten terug te voeren zijn aan gebrek aan zichtbaarheid op het verkooppunt? Hebben wij mogelijkheden om het onderhoud van de data te verbeteren en zo ja, waar? „Onderdelenfabrikanten leren de behoeften van hun klanten met behulp van ons Demand Dashboard beter kennen en krijgen zo een beter inzicht in hun markten“, aldus dr. Bartosch Belkius. De resultaten kunnen worden geëxporteerd en ook met andere databronnen correleren. Zo kunnen fabrikanten tot nu toe ongebruikte mogelijkheden ontdekken, hun productfolio en aanwezigheid op de onafhankelijk auto-onderdelenmarktmarkt systematisch aanpassen en uitbreiden, of hun inkoop- en planningsbesluiten controleren. Kleinere aanbieders profiteren er bij de stand-alone-toepassingen van dat geen installatiewerkzaamheden vereist zijn, dat de data ook binnen de oplossing gevisualiseerd wordt en snel eerste inzichten mogelijk zijn. Voorwaarde voor het gebruik van het Demand Dashboard is dat de onderdelenfabrikanten zelf dataleverancier bij TecAlliance zijn.

Er worden dagelijks meer dan 1,5 miljoen requests en 250 zoekvragen geanalyseerd

Wat de nieuwe oplossing zo aantrekkijk maakt is de brede internationale database van TecAlliance, waarvan het gebruik nu successievelijk wordt geanalyseerd. Het Demand Dashboard is gebaseerd op de zoekactiviteiten van de gebruikers in de wereldwijde voertuig- en onderdelencatalogus, de TecDoc Catalogue, en de bijbeho-rende web service met de nadruk op Europa. Al vanaf de kick-off telt het Demand Dashboard dagelijks meer dan 1,5 miljoen requests per dag en filtert daaruit gemiddeld 250.000 zoekvragen, een volume, dat door de integratie van andere databronnen in de toekomst nog verder zal toenemen.
„Wie wil beginnen met complexe projecten als voorspellend analyseren, moet eerst eenmaal de fundamentele werkelijke toestand vastleggen om te kunnen voorspellen wat hij in de toekomst kan verwachten. En precies die gegevens leveren wij met behulp van Demand Dashboard. Wij zorgen voor het “vandaag”, zodat onze klan-ten een fundament hebben om morgen de juiste beslissingen te kunnen nemen“, aldus Jens Störmer.

De optimale zichtbaarheid en beschikbaarheid van de producten nog verder verbeteren

Het Demand Dashboard is de nieuwe module van de oplossing Analytics Manager, dat ook tot de module PMA (Product Management Analytics) voor het assortiments- en portfoliomanagement behoort. De nieuwe module is vanaf eind maart 2019 verkrijgbaar: de online-aanbieding is wereldwijd verkrijgbaar, heeft geen installatie- of hosting-inspanningen nodig en ondersteunt het gelijktijdige gebruik door meerdere gebruikers.
Onderdelenfabrikanten die in het Demand Dashboard geïnteresseerd zijn, kunnen zich vooraf aan de hand van gekozen voorbeeldanalyses en het koppelen van bijv. andere TecAlliance-gegevens zoals OE Data of TecDoc Catalogue-datapakketten overtuigen van de mogelijkheden tot verbetering, om zo de zichtbaarheid en vind-baarheid van hun producten nog verder te verbeteren. Op dit moment werkt TecAlliance onder hoogspanning er aan om ook een versie van het Demand Dashboard foor de onderdelenhandel klaar te zetten en deze zo snel mogelijk aan de onafhankelijke auto-onderdelenmarkt ter beschikking te stellen.
Meer informatie onder: www.tecalliance.net/en/demand-dashboard

Over TecAlliance

Al meer dan 20 jaar is TecAlliance één van de wereldwijd toonaangevende dataspecialisten als het gaat om een samenwerkingsnetwerk in de digitale onderdelenmarkt. Het assortiment van TecAlliance omvat naast de actuele, op OE-gebaseerde voertuiggegevens en gegevens van reserveonderdelen conform de TecDoc-norm ook uitgebrei-de reparatie- en onderhoudsinformatie evenals geïntegreerde oplossingen en adviesmogelijkheden voor de digi-tale orderverwerking, het wagenparkbeheer en de markt- en data-analyse in de automotive aftermarket. De TecDoc Catalogue behoort wereldwijd tot de meest uitgebreide en toonaangevende auto-onderdelencatalogi. Bij TecAlliance werken wereldwijd meer dan 600 gekwalificeerde medewerkers uit 26 landen, met een grondige branche- en vakkennis op de automotive aftermarket, er tegenwoordig doelgericht aan om gegevens en proces-sen nog efficiënter vorm te geven. TecAlliance – de internationaal drijvende kracht voor gestandaardiseerde gegevens, digitale processen en geïntegreerde oplossingen voor de automotive aftermarket.

Meer over TecAlliance

Contact

Birgit Schiller
TecAlliance Presseteam
Tel.: +49 2203 2020 2033
E-mail: birgit.schiller@tecalliance.net
TecAlliance GmbH | Edmund-Rumpler-Straße 5 | D-51149 Köln – Duitsland