Sinds oktober 2018 is de herstructurering van TecAlliance naar een flexibele organisatie in volle gang. Het doel is om pionier en partner te blijven voor innovatieve businessmodellen voor de klanten van TecAlliance en hen in staat te stellen te profiteren van de nieuwe ontwikkelingen in de digitale aftermarket met de best mogelijke brancheoplossingen.

Verandering is een van de basisprincipes van deze tijd. Dat geldt in het bijzonder ook voor TecAlliance en de gehele automotive aftermarket. De markt verandert razendsnel en nieuwe ontwikkelingen zoals de digitalisering, nieuwe mobiliteitsconcepten en globalisering stellen het beproefde en vertrouwde ter discussie, maar openen ook toekomstperspectieven en inspireren tot nieuwe manieren van handelen.

Nieuwe uitdagingen bieden veel kansen! TecAlliance wil ook in de toekomst de best mogelijke oplossingen voor de branche blijven bieden, zodat klanten er optimaal gebruik van kunnen maken.

De herstructurering is ook een reactie op de feedback en wensen van de klanten van TecAlliance, die onder andere tot uitdrukking kwamen in de jaarlijkse klantenenquête en in de directe feedback. Deze vereisten zijn nog belangrijker bij de ontwikkeling van producten en diensten van TecAlliance.

“Agile Transformation” betekent voor TecAlliance, dat alle teams, processen en het IT-landschap zo zijn ingericht dat digitale oplossingen op een meer flexibele en gerichte manier worden ontwikkeld voor klanten.

De nieuwe organisatie bestaat uit vier business units die zich richten op de doelgroep segmenten: De datamanagers uit de industrie en handel, maar ook de ordermanagers en wagenparkbeheerders. In deze business units werken experts uit alle kerndisciplines in eigen verantwoordelijkheid en in kleine teams met flexibele werkmethoden. De vereiste gegevens worden uit de datafabriek gehaald; efficiënte begeleidingsprocessen op het gebied van financiën, IT, marketing en personeel worden door de Corporate Competence Services geleverd. De klanttevredenheid moet beduidend worden verhoogd door persoonlijke verantwoordelijkheid, de grootst mogelijke flexibiliteit en kortere ontwikkelingscycli.