FAQ Overeenkomsten met klanten

Kruisverwijzingen zijn koppelingen tussen onderdelen van verschillende fabrikanten. Zo kan fabrikant A bijvoorbeeld bij een remschijf een kruisverwijzing naar een remschijf van fabrikant B aanmaken. Als een gebruiker dan op het TecDoc Catalogue Web naar de remschijf van fabrikant B zoekt, dan ziet hij ook de koppeling naar de remschijf van fabrikant A. Op het TecDoc Catalogue Web wordt dit duidelijk gemaakt door de toevoeging “gevonden via het vergelijkingsnummer”. In exact deze toewijzing mogen kruisverwijzingen ook door TecDoc-datagebruikers worden gebruikt. Het gebruik in omgekeerde richting of het aanmaken van eigen kruisverwijzingen is bij overeenkomst met de datagebruikers verboden. 

De TecDoc-gegevens zijn in principe alleen vrijgegeven voor de handel in nieuwe onderdelen. Het gebruik van de data voor de verkoop van gebruikte onderdelen, d.w.z. die zonder verdere bewerking door de fabrikant verder worden gebruikt en noch het merkteken van de autofabrikant of dat van de oorspronkelijke producent van het onderdeel dragen, is niet toegestaan. Een uitzondering hierop zijn de zogenaamde gerenoveerde onderdelen. Dat zijn gebruikte onderdelen, die met een handelsmerk of het merk van de reparateur zijn gemarkeerd en voor wat betreft de kwaliteit, functie en levensduur niet wezenlijk afwijken van nieuwe onderdelen. 

Verkoopplatforms, marktplaatsen en prijsvergelijkingsssites zijn steeds geliefder. Daarom heeft TecAlliance besloten, ook licentieovereenkomsten af te sluiten met de eigenaren van deze online aanbiedingen. U als datagebruiker mag onze data daardoor op alle platforms met een licentie gebruiken, tenminste indien u ons hierover vooraf informeert. Graag delen wij u op uw verzoek mee of het door u gewenste platform al TecAlliance-contractpartner met een licentie is. 

In principe mogen de TecDoc-gegevens niet worden gewijzigd. Dat betekent dat voor eigen merken niet zondermeer de gegevens van een ander merk gebruikt mogen worden. Als een eigen merk m.b.t. de TecDoc-gegevens op de markt wordt gebracht, is daarvoor een speciale overeenkomst (Trade-Brands-overeenkomst of dataleveranciersovereenkomst) nodig. Op verzoek adviseren wij u graag over deze producten. 

De plicht om gegevens met een licentie onmiddellijk te actualiseren geldt voor alle TecDoc-gebruikers aan wie een datapakket wordt geleverd. Onmiddellijk is een juridisch vakbegrip en betekent dat u de meest actuele gegevens conform uw organisatorische en technische mogelijkheden zo snel mogelijk moet uploaden. In geval van twijfel moet u kunnen aantonen dat een eerdere actualisatie bij u niet mogelijk was. Webservice-klanten hoeven zich geen zorgen te maken over het actualiseren, omdat zij altijd de meest actuele gegevens ontvangen. 

Het tijdelijk opslaan van de gegevens uit de webservice is in principe mogelijk, maar is onderhevig aan bepaalde beperkingen. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan, de complete database te cachen of verouderde gegevens nog langer op eigen servers op te slaan. De exacte regels hierover staan in onze algemene voorwaarden (https://www.tecalliance.net/de/agb/) onder punt 2.1.1.4.3 e.v. 

TecAlliance-gegevens mogen alleen door onze eigen vestigingen, licentiepartners en resellers worden verkocht. Een lijst van deze bedrijven is opgenomen onder https://www.tecalliance.net/de/unternehmen/tecalliance-global/. Indien u er ten aanzien van de bron niet zeker bent, neem dan a.u.b. via het contact met ons op via het contactformulier onder https://www.tecalliance.net/de/unternehmen/kontakt/. 

Het systematische afschrijven of uitschakelen van gegevens uit het TecDoc Catalogue Web en het transporteren van deze gegevens naar andere systeem betekent een schending van het auteursrecht op de TecDoc-database, hetgeen geldt als een handeling die in strijd is met de licentieovereenkomst en is daarom niet toegestaan.  

De eBay voertuigenlijst (https://verkaeuferportal.ebay.de/fahrzeugverwendungsliste-herunterladen) mag alleen in het kader van de daar genoemde voorwaarden worden gebruikt. Alleen wanneer u deze voorwaarden accepteert, mag u de lijst downloaden. Ieder ander gebruik is verboden en wordt door TecAlliance bestraft. 

Ja dat is mogelijk. Het is echter belangrijk dat de TecAlliance-gegevens zelf niet worden gewijzigd. 

Bij TecAlliance koopt u in principe geen database-record, maar verwerft u het recht, telkens de nieuwste versie van onze database te mogen gebruiken (licentie). Dit recht is tijdelijk en is beperkt tot de looptijd van de betreffende overeenkomst. Zo garanderen wij dat alle marktdeelnemers altijd de meest actuele gegevens gebruiken. 

Versie van deze FAQ’s: 8-6-2020