De beschikbaarheid en toegankelijkheid van kwalitatief hoogwaardig catalogus-, reparatie- en onderhoudsinformatie vormen in de onafhankelijke automotive aftermarket de sleutel tot succes. Om de klanten van TecAlliance duurzaam een optimale kwaliteit van de uitgebreide TecAlliance-database te bieden, is de divisie Information Management voortdurend bezig om het beheer van de kwaliteit van de gegevens uit te breiden en te verbeteren.

Het doel van de Data Quality Management is het plannen en waarborgen van de organisatorische, methodologische, conceptuele en technische eisen. Daardoor kan de kwaliteit van de in de divisie Information Management geproduceerde soorten informatie, voertuiggegevens, productgegevens, leveranciersgegevens, inventarisnummers en reparatie- en onderhoudsinformatie worden gestuurd.

Om de informatie voor elke OE-specifieke gegevensindelingen duurzaam om te zetten in waardevolle informatie, voor de onafhankelijke automotive vervangingsonderdelenmarkt, moeten de processen in Information Management voortdurend worden doorontwikkeld. Daarvoor worden bijvoorbeeld de door de onderdelenfabrikant in de sector aangeleverde gegevens door TecAlliance uitvoerig gevalideerd en wordt de leverancier elk kwartaal op basis van vastgelegde criteria geëvalueerd. Om de kwaliteit voortdurend te verbeteren worden de evaluatieresultaten teruggekoppeld naar de onderdelenfabrikanten. Die gegevensleveranciers die op een bijzonder hoog niveau voldoen aan de betreffende criteria krijgen het keurmerk ‘TecAlliance Certified Data Supplier’. Op dit moment is aan ongeveer 70 procent van de gegevensleveranciers van TecAlliance dit keurmerk toegekend.

Tot nu toe werden voor de validatie- en evaluatieprocessen alleen objectieve en machinaal meetbare kwaliteitsparameters gebruikt. Maar Andreas Assmann, Vice President Information Management Data Quality & Services, is van plan om tijdens de Internationale Dataleveranciers meeting de wens van de klanten te vervullen om naast de validering en toeleveranciersevaluatie de kwaliteit van de door de leveranciers geleverde gegevens nog op andere aspecten te beoordelen. Met ingang van het eerste kwartaal van 2017 zullen de aangeleverde gegevens daarom ook subjectief worden beoordeeld, waardoor de aangeleverde gegevens ook op de volgende tien relevante aspecten met elkaar kunnen worden vergeleken: nauwkeurigheid, geloofwaardigheid, eenduidigheid, uniforme presentatie, objectiviteit, overzichtelijkheid, duidelijkheid, relevantie, omvang en volledigheid.

‘Op dit moment heeft TecAlliance al een hele reeks validatie en evaluatieprocedures waarmee we de gegevens met de best mogelijke kwaliteit aan onze klanten willen presenteren. Desondanks zijn onze klanten niet helemaal tevreden over bepaalde informatie in de catalogus. Daarom gaan we nu de leveranciersgegevens ook subjectief vanuit het standpunt van de gebruikers beoordelen. Op basis van de tien voor de kwaliteit van catalogusgegevens meest relevante aspecten gaan we bepalen tegen welke problemen en zwakke punten zij in hun dagelijks werk aanlopen, zodat de gegevensleveranciers hun gegevens op die aspecten kunnen optimaliseren’, aldus Assmann.